Enrico Schulze
Ngày 10
Brandenburg an der Havel
Đức

Điện thoại: 017624277103
good waremediade @ gmail

Bildernachweis
# 79530015 © maam7 | fotolia.com
# 28926434 © Xương | màn trập

Trách nhiệm về nội dung

Nội dung của những trang này được tạo ra rất cẩn trọng. Đối với tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của nội dung, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm theo điều § 7 Đoạn 1 TMG về nội dung riêng trên các trang này theo luật chung. Theo điều § § 8 10 TMG, chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ không có nghĩa vụ phải giám sát thông tin được truyền hoặc lưu trữ hoặc điều tra các trường hợp hoạt động bất hợp pháp. Nghĩa vụ về việc xóa hoặc chặn sử dụng thông tin theo luật chung vẫn không bị ảnh hưởng. Trách nhiệm pháp lý chỉ có hiệu lực với một hành vi vi phạm cụ thể. Khi có thông báo về những vi phạm như vậy, chúng tôi sẽ xóa nội dung ngay lập tức.

Trách nhiệm về các liên kết

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không chịu sự kiểm soát của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi có thể cho phép truy cập và không chịu trách nhiệm về các trang web này. Đối với nội dung của các trang được liên kết, nhà cung cấp hoặc nhà điều hành phải luôn chịu trách nhiệm. Các trang web được liên kết đã được kiểm tra tại thời điểm liên kết về các vi phạm pháp luật có thể xảy ra. Không chứa nội dung bất hợp pháp tại thời điểm liên kết. Kiểm soát vĩnh viễn các trang được liên kết sẽ không hợp lý nếu không có bằng chứng cụ thể về việc vi phạm. Khi có thông báo vi phạm, chúng tôi sẽ xóa ngay các liên kết đó.

Bản quyền

Các nội dung trang và hoạt động trên các trang này đều là đối tượng theo luật bản quyền của Đức. Việc sao chép, điều chỉnh, phân phối hoặc bất kỳ hinh thức khai thác nào ngoài giới hạn bản quyền cần có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả hoặc người tạo ra nội dung. Tải xuống và sao chép các trang này chỉ được phép sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Trong giới hạn nội dung trên trang được tạo bởi nhà điều hành, bản quyền của bên thứ ba cũng được tôn trọng. Đặc biệt, nội dung của bên thứ ba cũng được đảm bảo các quyền như trên. Nếu bạn nhận thấy có sự vi phạm bản quyền, hãy thông báo cho chúng tôi. Khi có thông báo vi phạm, chúng tôi sẽ xóa nội dung ngay lập tức.

Chính sách bảo mật

Sử dụng trang web của chúng tôi thường không cần cung cấp thông tin cá nhân. Việc thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào (ví dụ như tên, địa chỉ hoặc địa chỉ e-mail), là điều có thể, trên cơ sở tự nguyện. Những dữ liệu này được thu thập cần có sự đồng ý từ bạn.

Xin lưu ý rằng dữ liệu được truyền qua internet (ví dụ: qua giao tiếp email) có thể bị vi phạm bảo mật. Chúng tôi không thể bảo vệ hoàn toàn dữ liệu của bạn trước sự truy cập của bên thứ ba.

Việc sử dụng khung nghĩa vụ được quy định về công bố dữ liệu liên lạc của bên thứ ba để gửi quảng cáo và tài liệu thông tin không rõ ràng do đó sẽ bị loại trừ. Các nhà điều hành trang web có quyền thực hiện hành động pháp lý trong trường hợp có quảng cáo không được yêu cầu, chẳng hạn như các e-mail spam.

tài liệu tham khảo Nguồn: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bảo mật thông tin cho việc sử dụng Google Analytics

Trang web Diese benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (Google Google). Google Analytics verwendet sog. Cookies Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Máy tính gespe Richt werden und die eine Phân tích der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieer Trang web werden in der Regel a einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespe Richt. Im Falle der Akunchierung der IP-Anonymousisierung auf dieer Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch Internalhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Liên minh oder ở anderen Vertragsstaaten des Abkommens ü

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse a einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieer Trang web kỳ lạ Google diee Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Trang web auszuwerten, um Báo cáo über die Websiteak activitäten zusammenzustenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Trình duyệt übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können die Spe Richung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Trình duyệt-Phần mềm verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in dieem Fall gegebenen thác nicht sämtliche Funktionen dieer Trang web vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) là một sự kiện của Google không cài đặthttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Adsense

Trang web Diese benutzt Google AdSense, einen dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google Inc. (Google Google). Google AdSense verwendet sog. Cookies Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Máy tính gespe Richt werden und die eine Phân tích der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diee Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf dieen Seiten ausgewertet werden.

Thông tin được tạo bởi cookie và đèn hiệu web về việc sử dụng trang web này (bao gồm địa chỉ IP của bạn) và việc phân phối các định dạng quảng cáo được truyền đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Thông tin này có thể được Google chia sẻ với các chi nhánh của Google. Tuy nhiên, Google sẽ không hợp nhất địa chỉ IP của bạn với các dữ liệu khác mà bạn đã lưu trữ.

Bạn có thể ngăn chặn việc cài đặt cookie bằng cách đặt phần mềm trình duyệt của bạn cho phù hợp; tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng của trang web này ở mức tối đa. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và cho các mục đích được nêu ở trên.

Tài liệu tham khảo: Google Analytics Bedingungen, Datenschutzerklärung cho Google Adsense