FlightAware

Theo dõi các chuyến bay với Trình theo dõi chuyến bay Aware miễn phí


hướng dẫn nhanh

Lựa chọn 1. : Nhấp vào kính lúp -> Nhập số hiệu chuyến bay và chọn máy bay => Bây giờ bạn trực tiếp theo dõi chuyến bay
Lựa chọn 2. : Nhấp vào kính lúp -> nhập thành phố -> bên dưới "Sân bay" chọn sân bay -> chọn chuyến bay mong muốn trong danh sách => Chuyến bay được hiển thị

Hướng dẫn bằng video