Tích hợp radar tàu miễn phí trên trang web của bạn

Giám sát giao thông hàng hải trong khu vực của bạn từ trang web của bạn! Một nguồn tuyệt vời với thông tin trực tiếp cho khách truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn. Bạn có thể đặt nó để hiển thị lưu lượng vận chuyển trong khu vực của bạn hoặc kết nối nó với đội tàu của bạn.

Với mã sau đây, bạn có thể cài đặt bản đồ của chúng tôi trên trang web của riêng bạn. Điều này rất đơn giản, bằng cách chèn dòng mã sau vào mã HTML của trang web của bạn tại điểm hiển thị bản đồ:

Mã cho trang web của bạn
đang Preview