Tích hợp radar của tàu vào trang web của bạn miễn phí

Giám sát giao thông hàng hải trong khu vực của bạn từ trang web của bạn! Một nguồn tuyệt vời với thông tin trực tiếp cho khách truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn. Bạn có thể đặt nó để lưu lượng vận chuyển trong khu vực của bạn được hiển thị hoặc kết nối với đội tàu của bạn.

Với mã sau đây, bạn có thể cài đặt bản đồ của chúng tôi trên trang web của riêng bạn. Điều này rất dễ thực hiện bằng cách chèn dòng mã sau vào mã HTML của trang web của bạn tại điểm hiển thị bản đồ:

[su_box title = Tập mã Xem trước Kiểu dáng phong cách = Kính thủy tinh Hộp_color = Khăn # 55c9f4][/ Su_box]