บูรณาการเรดาร์เรือฟรีบนเว็บไซต์ของคุณ

ตรวจสอบการจราจรทางทะเลในพื้นที่ของคุณจากเว็บไซต์ของคุณ! แหล่งข้อมูลที่ดีพร้อมข้อมูลสดสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงปริมาณการขนส่งสินค้าในพื้นที่ของคุณหรือเชื่อมต่อกับยานพาหนะของคุณ

ด้วยรหัสต่อไปนี้คุณสามารถติดตั้งแผนที่ของเราบนเว็บไซต์ของคุณเอง สิ่งนี้ง่ายมากโดยการแทรกบรรทัดของรหัสต่อไปนี้ลงในโค้ด HTML ของเว็บไซต์ของคุณ ณ จุดที่แผนที่แสดง

รหัสสำหรับเว็บไซต์ของคุณ
รหัสดูตัวอย่าง