Enrico Schulze
Brandenburger Strasse 3
03119 Welzow
Tyskland

Telefon: 015778908034
(At) goodstuffmedia.de

foto Credits
# 79530015 © maam7 | fotolia.com
# 28926434 © Bones | shutterstock.com

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. För innehållets noggrannhet, fullständighet och aktualitet kan vi dock inte garantera. Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt § 7 Abs.1 TMG för eget innehåll på dessa sidor enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8-10 TMG är vi dock inte en tjänsteleverantör för att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller för att undersöka omständigheter som indikerar olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag är inte opåverkade. Ansvaret i detta avseende är dock endast möjligt från det att kunskapen om en viss överträdelse har kännedom. Vid anmälan av lämpliga överträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för dessa externa innehåll. Innehållet på de länkade sidorna är alltid ansvaret för respektive leverantör eller operatör på sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid länkningstidpunkten. En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är emellertid inte rimlig utan konkreta bevis på brott mot lagen. Vid anmälan av överträdelser tar vi omedelbart bort sådana länkar.

upphovsrätt

Innehållet och arbetet på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatörerna omfattas av tyska upphovsrättslagar. Dubbla, bearbetning, distribution och någon form av exploatering utanför gränserna för upphovsrätt kräver det skriftliga samtycket från respektive upphovsman eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast för privat, icke-kommersiell användning. Såvitt innehållet på denna sida inte skapades av operatören, beaktas upphovsrätten för tredje part. I synnerhet identifieras innehåll från tredje part som sådant. Om du fortfarande är medveten om en upphovsrättsintrång, ber vi om en anteckning. Vid anmälan om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Privacy Policy

Användningen av vår hemsida är vanligtvis möjlig utan att lämna personuppgifter. Såvitt som på våra sidor är personuppgifter (till exempel namn, adress eller e-postadresser) höjda, så sker det så långt som möjligt alltid på freiwilliger-basis. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi påpekar att datatransmissionen på Internet (t.ex. i meddelandet via e-post) kan uppvisa säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från tredje parts tillgång är inte möjligt.

Användningen av kontaktuppgifter som publiceras av tredje part för att skicka oönskade reklam- och informationsmaterial är härmed uttryckligen utesluten. Operatörerna på sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oönskad kampanjinformation, t.ex. skräppost.

Källhänvisning: Ansvarsfriskrivning eRecht24

 

Sekretesspolicy för användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress att vara avkortad av Google i förväg i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-information.

Du kan förhindra att cookies lagras med en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Vi påpekar dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktionerna på denna webbplats i sin helhet. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbetningen av dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarens plug-in tillgänglig under följande länk och installera:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sekretesspolicy för användning av Google Adsense

Den här webbplatsen använder Google AdSense, en tjänst för att integrera annonser från Google Inc. ("Google"). Google AdSense använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade webbbeacons (osynlig grafik). Dessa webbbeacons kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på dessa sidor.

Informationen som genereras av cookies och webbbeacons om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leveransen av annonseringsformat överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Den här informationen kan delas av Google med Googles entreprenörer. Google kommer dock inte att slå ihop din IP-adress med annan data du har lagrat.

Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsars programvara i enlighet därmed. Observera dock att om du gör det kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandling av data om dig av Google på det sätt och i de syften som anges ovan.

källor: Google Analytics Villkor, Sekretesspolicy för Google Adsense