Enrico Schulze
Werderstrasse 10
Brandenburg på Haveln
Tyskland

Telefon: 017624277103
(At) schiffsradar.net

foto Credits
# 79530015 © maam7 | fotolia.com
# 28926434 © Bones | shutterstock.com

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. För innehållets noggrannhet, fullständighet och aktualitet kan vi dock inte garantera. Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt § 7 Abs.1 TMG för eget innehåll på dessa sidor enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheterna att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är emellertid endast möjligt från det ögonblick kännedom om en specifik överträdelse. Vid anmälan om lämpliga överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje parter vars innehåll vi inte har inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för dessa externa innehåll. Innehållet på de länkade sidorna ansvarar alltid för respektive leverantör eller operatör av sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska kränkningar vid länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid länkningstillfället. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är emellertid inte rimlig utan konkreta bevis för brott mot lagen. Vid anmälan om överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Innehållet och arbetena på dessa sidor skapade av webbplatsoperatörerna är underkastade tyska upphovsrättslagar. Duplicering, bearbetning, distribution och all slags utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätt kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast avsedda för privat, icke-kommersiellt bruk. Såvitt innehållet på denna sida inte skapades av operatören beaktas tredje parts upphovsrätt. Särskilt identifieras tredjepartsinnehåll som sådant. Om du fortfarande är medveten om intrång i upphovsrätten ber vi om en anteckning. Vid anmälan om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Privacy Policy

Användningen av vår webbplats är vanligtvis möjlig utan att tillhandahålla personuppgifter. När det gäller på vår sida personuppgifter (till exempel namn, adress eller e-postadresser) tas upp sker detta så långt det är möjligt alltid på freiwilliger-basis. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi påpekar att dataöverföringen på Internet (t.ex. i kommunikationen via e-post) kan uppvisa säkerhetsbrister. Ett komplett skydd av uppgifterna från åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Användningen av kontaktinformation som publiceras av tredje parter i syfte att skicka oönskad reklam och informationsmaterial utesluts härmed uttryckligen. Operatörerna på sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad överföring av reklaminformation, till exempel skräppostmeddelanden.

Källhänvisning: Friskrivningsklausul eRecht24

 

Sekretesspolicy för användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av webbplatsens användning av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Men om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress att avkortas av Google i förväg inom EU: s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören för denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter som tillhandahålls av Google.

Du kan förhindra lagring av kakor genom en motsvarande inställning av din webbläsares programvara; dock påpekar vi att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats helt. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbetning av denna information av Google genom att ladda ner webbläsarens plug-in tillgängligt under följande länk och installera:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sekretesspolicy för användning av Google Adsense

Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för att integrera annonser från Google Inc. ("Google"). Google AdSense använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade webbläsare (osynlig grafik). Dessa webbläsare kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på dessa sidor.

Informationen som genereras av cookies och webbläsare om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av annonseringsformat överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information kan delas av Google med Googles entreprenörer. Google kommer dock inte att slå samman din IP-adress med andra data som du har lagrat.

Du kan förhindra installation av kakor genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet därmed; Tänk dock på att om du gör detta kanske du inte kan använda den fulla funktionen på denna webbplats. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandlingen av data om dig av Google på det sätt och i de syften som anges ovan.

källor: Google Analytics villkor, Sekretesspolicy för Google Adsense