Enrico Schulze
Werderstrasse 10
Brandenbursko na Haveli
Nemecko

Telefón: 017624277103
(V) schiffsradar.net

foto Credits
# 79530015 © maam7 | fotolia.com
# 28926434 © Bones | shutterstock.com

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu však nemôžeme zaručiť. Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední podľa § 7 Abs.1 TMG za vlastný obsah na týchto stranách podľa všeobecných zákonov. Podľa § 8 až 10 TMG však my ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené externé informácie ani vyšetrovať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií podľa všeobecného práva zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tejto súvislosti je však možná iba od okamihu, keď sa dozvie o konkrétnom porušení. Po upozornení na príslušné porušenia tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah prepojených stránok vždy zodpovedá zodpovedný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov v čase prepojenia. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je primeraná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Po upozornení na porušenia takéto odkazy okamžite odstránime.

copyright

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia a akékoľvek využitie mimo autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Súbory na stiahnutie a kópie tejto stránky sú určené iba na súkromné a nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto strane nevytvoril prevádzkovateľ, posudzujú sa autorské práva tretích strán. Za taký sa považuje najmä obsah tretích strán. Ak ste si stále vedomí porušenia autorských práv, požiadame vás o poznámku. Po upozornení na porušenia tento obsah okamžite odstránime.

Ochrana osobných údajov

Používanie našej webovej stránky je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ ide o naše strany, osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailová adresa) sa získavajú, pokiaľ je to možné, vždy na základe freiwilligerov. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Poukazujeme na to, že prenos údajov na internete (napr. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže vykazovať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Použitie kontaktných informácií uverejnených tretími stranami na účely zasielania nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto výslovne vylučuje. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad spamových e-mailov.

Referenčný zdroj: Zrieknutie sa zodpovednosti eRecht24

 

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní služby Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa na ňom. Ak je však na tomto webovom serveri aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google predtým v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti vašu IP adresu.

Úplná adresa IP sa iba vo výnimočných prípadoch odošle na server Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. Adresa IP poskytnutá službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Uloženie súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehľadávača; Upozorňujeme však, že v takom prípade možno nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Spoločnosť Google okrem toho môže zabrániť zhromažďovaniu údajov vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom a nainštalovať:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní služby Google AdSense

Táto webová stránka používa službu Google AdSense, službu na integráciu reklám spoločnosti Google Inc. („Google“). Google AdSense používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Google AdSense tiež používa tzv. Web beacon (neviditeľnú grafiku). Tieto webové majáky môžu byť použité na vyhodnotenie informácií, ako napríklad návštevnosť týchto stránok.

Informácie generované súbormi cookie a webovými majákmi o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a dodávaní reklamných formátov sa prenášajú na spoločnosť Google a ukladajú na servery v USA. Tieto informácie môže spoločnosť Google zdieľať so zmluvnými stranami spoločnosti Google. Spoločnosť Google však nebude spájať vašu IP adresu s inými uloženými údajmi.

Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť nastavením softvéru prehľadávača; Uvedomte si však, že ak tak urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

zdroj: Podmienky služby Google Analytics, Zásady ochrany osobných údajov pre Google AdSense