Introducere
Website-ul oferă informații despre pozițiile geografice curente ale navelor, precum și alte informații conexe, ori de câte ori sunt disponibile, cum ar fi detaliile navelor, destinația lor, ora estimată de sosire, fotografii, statisticile traficului portului, condițiile meteorologice, punctele de interes etc.

Utilizarea serviciilor - înregistrare
Utilizatorii înregistrați ai site-ului web pot utiliza anumite servicii suplimentare și pot accesa date suplimentare, în conformitate cu specificațiile planului.

În timpul înregistrării vi se va cere să vă furnizați numele, prenumele și adresa de e-mail. Pentru a utiliza Serviciul de alertă prin SMS, trebuie să furnizați și un număr de telefon mobil valid, către care vor fi trimise notificările. Orice informație sau număr de telefon mobil furnizat în timpul procesului de înregistrare este considerat a fi proprietatea dvs. exclusivă sau în posesia sau utilizarea dvs. legitimă.

În sensul prezentului contract, persoanele care se abonează la site-ul Web și utilizează Serviciile sunt considerate adulți și pot acționa legal. Înregistrarea dvs. este o declarație de intenție valabilă. Orice serviciu furnizat utilizatorilor înregistrați este reglementat din Acordul de utilizare al site-ului, împreună cu acești Termeni și condiții.

Protecția informațiilor confidențiale
După finalizarea procesului de înregistrare, veți primi un e-mail de confirmare cu datele alese la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o.

Fiecare utilizator este responsabil personal și exclusiv pentru toate acțiunile și tranzacțiile efectuate prin intermediul contului său. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei dvs. și trebuie să vă asigurați că ieșiți corect din contul dvs. la sfârșitul fiecărei sesiuni.

În cazul în care observați o utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice altă încălcare (reală sau potențială) a securității, trebuie să anunțați imediat administratorii site-ului. schiffsradar nu este în niciun caz responsabil pentru orice pierdere sau daune cauzate de nerespectarea acestui termen. schiffsradar își menține dreptul de a șterge un cont, dacă se dovedește încălcarea oricăruia dintre acești Termeni.

Dacă doriți să vă dezactivați contul, vă rugăm să urmați instrucțiunile din secțiunea „Contul meu”.

Datele cu caracter personal
schiffsradar păstrează un fișier de date cu caracter personal al utilizatorilor săi înregistrați, care este tratat așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate. Scopurile acestei colectări și manipulări sunt, de asemenea, descrise în Politica noastră de confidențialitate. Acceptând acești Termeni de utilizare și Politica de confidențialitate, permiteți, de asemenea, schiffsradar să vă proceseze datele personale.

Mărci comerciale și drepturi de proprietate intelectuală
schiffsradar, ca lucrare a Proprietății Intelectuale este protejat de Legea europeană pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală.

Furnizorul și partenerii săi păstrează sau dețin în mod legal Drepturile de proprietate intelectuală exclusivă la proiectare, codul sursă și întregul conținut al site-ului (inclusiv imagini, grafică, fotografii, desene, texte, articole, prezentări științifice și serviciile furnizate de site-ul Web) , cu excepția cazurilor în care se specifică altfel explicit (de exemplu, fotografiile încărcate de terți). Încălcarea prin orice mijloc a acestor drepturi va atrage penalitățile și răspunderea ulterioară definite de legea aplicabilă. În mod indicativ și neexclusiv este interzisă copierea, modificarea, publicarea, distribuirea prin orice mijloc a conținutului site-ului Web, fără permisiunea scrisă prealabilă a Furnizorului. În plus, este interzisă copierea, modificarea, decompilarea sau prin orice mijloace de utilizare neautorizată a software-ului site-ului Web.

Marca „schiffsradar” și toate mărcile care apar pe site-ul web sunt proprietatea Furnizorului și / sau a terților, companii / proprietari respectivi și sunt protejate de legile privind mărcile europene, precum și de tratatele și convențiile internaționale. Utilizarea acestor mărci comerciale este interzisă.

În timp ce utilizați Serviciul, puteți încărca și fotografiile pe schiffsradar. Aceste imagini sunt prezentate publicului liber, ca conținut informațional suplimentar al site-ului Web. În timpul încărcării, vi se va solicita în mod expres să menționați titularul dreptului de autor al fiecărei imagini, dacă este disponibil, sau sursa fotografiei. În cele mai multe cazuri, ar trebui să postezi doar fotografiile tale. Nu publicați fotografii sau imagini din nicio altă sursă decât dacă aveți permisiunea explicită a titularului dreptului de autor. Prin publicarea fotografiilor, declarați că sunteți proprietarul fotografiei sau ați dobândit legal dreptul exclusiv la aceasta. Administratorii site-ului nu vor fi responsabili pentru încărcarea imaginilor fără permisiunea creatorului lor. În cazul în care deținătorii de drepturi de autor necesită ștergerea imaginilor din sistemul schiffsradar, aceste solicitări trebuie făcute în scris către schiffsradar, prin depunerea unei solicitări aici. La primirea unui astfel de aviz, administratorii schiffsradar vor șterge imaginile cât mai curând posibil. Este strict interzis să copiați orice material de pe acest site și să îl utilizați în altă parte, cu excepția cazului în care titularul dreptului de autor își acordă permisiunea explicită.

schiffsradar își rezervă dreptul de a oferi acces la fotografii terților prin intermediul site-ului. Terța parte nu dobândește niciun drept la fotografii și le poate afișa doar în zbor prin utilizarea unui link web al unei fotografii stocate pe schiffsradar.net. Numele fotografului va rămâne vizibil în orice moment.

Participarea la colectarea și transmiterea datelor navelor
Stall instalarea unui receptor radio și a tuturor echipamentelor relevante, colectarea datelor și transmiterea către serverul schiffsradar Services este oferită de utilizatori în mod voluntar și fără compensare. Utilizatorii sunt liberi să participe la rețeaua stațiilor de primire prin instalarea unui receptor AIS, colectarea datelor și trimiterea acestora către schiffsradar. Utilizatorii sunt liberi să oprească transmiterea acestor date ori de câte ori doresc acest lucru.

Transmiterea datelor către schiffsradar trebuie făcută în timp real. Datele trebuie trimise serverului exact așa cum sunt primite de receptorul AIS la radiofrecvențele publice predefinite ale sistemului AIS, fără nicio intervenție sau modificare. Este strict interzisă trimiterea oricăror date întârziate, modificate sau manipulate sau fabricate, deoarece acest lucru ar oferi o imagine eronată și înșelătoare despre pozițiile actuale ale navelor.

Utilizatorii care furnizează aceste informații recunosc și acceptă dreptul schiffsradar de a prelucra și utiliza datele în orice mod adecvat, în afară de prezentarea lor pe site-ul web, incluzând, dar fără a se limita la stocare, analize statistice sau alte analize, schimb de date cu alte surse etc.

În unele cazuri, este posibil să vă punem la dispoziție echipamentul necesar, astfel încât să instalați un receptor radio și să trimiteți date către schiffsradar (consultați Obțineți gratuit un receptor AIS). În acest caz, vi se va solicita să semnați un acord cu anumite condiții suplimentare.

Obligațiile utilizatorilor
În cazul încălcării oricăruia dintre acești Termeni, administratorii schiffsradar păstrează dreptul, potrivit judecății lor, fie de a elimina conținutul ilegal sau ofensator, fie de a șterge imediat contul utilizatorului care utilizează în mod abuziv serviciile sau de a restricționa accesul utilizatorului la unele servicii Web.

Servicii plătite
Orice achiziție de servicii de pe acest site web este reglementată din Acordul de utilizare al site-ului, împreună cu acești Termeni și condiții.

publicitate
schiffsradar.net nu este responsabil pentru comunicarea dintre utilizator și furnizorii de servicii terțe publicitate pe site-ul Web și nici pentru orice tranzacție comercială care poate apărea din această comunicare.

Excluderea răspunderii
schiffsradar nu garantează corectitudinea, validitatea sau acuratețea științifică a informațiilor conținute pe site-ul Web, furnizate sub orice formă posibilă, cum ar fi imagini, video, text, grafică etc. Informațiile furnizate nu ar trebui în niciun caz să fie considerate sfaturi, sugestii sau instigarea la un anumit act. Orice acțiuni întreprinse de utilizatori pe baza informațiilor furnizate pe site-ul web nu creează nicio răspundere a Furnizorului.

Informațiile furnizate cu privire la poziția și identitatea navelor, în special, provin direct din nave, care transmit aceste informații prin radiofrecvențe publice, conform „Sistemului de identificare automată” (AIS). Informațiile colectate și publicate pot conține erori, din cauza limitărilor intrinseci ale comunicațiilor radio (de exemplu, acoperire limitată, interferențe, atenuare, condiții meteorologice speciale etc.), datorită configurației eronate a dispozitivelor AIS la bord, datorită introducerii neglijente a datelor de către nave echipaj, din cauza poziției eronate primite de GPS-ul navei și din cauza altor factori care nu sunt sub controlul Furnizorului. Mai mult, pozițiile navei pot avea o vechime de până la o oră sau incomplete. Datele sunt furnizate numai din motive informaționale și nu sunt legate în niciun fel de siguranța navigației.

În consecință, Furnizorul, administratorii serviciilor schiffsradar și partenerii acestora nu pot oferi niciun fel de garanție și nici nu sunt responsabili pentru corectitudinea, validitatea, minuțiozitatea și acuratețea informațiilor publicate și nici pentru adecvarea utilizării lor în alte scopuri decât informative.

Datorită naturii și a gradului de informații furnizate prin internet, în orice circumstanțe, neglijență inclusă, Furnizorul nu va fi făcut răspunzător pentru niciun fel de daune pe care le-ar putea suferi din cauza utilizării sau vizitei site-ului, serviciilor, alegerilor și conținutul schiffsradar. Vizitați conținutul și serviciile de mai sus, din proprie inițiativă și riscuri.

Lipsa Garanției
Conținutul, serviciile și software-ul de la schiffsradar.net sunt furnizate pe o bază „așa cum este” și „la fel de disponibilă”, fără a exista garanții explicite sau prezumte în vreun fel în ceea ce privește comercializarea site-ului, neîndeplinirea obligațiilor sau adecvarea unui anumit scop.

schiffsradar nu oferă nicio garanție că paginile, serviciile, funcțiile, alegerile și conținutul site-ului Web vor fi furnizate fără întrerupere sau fără erori sau că erorile vor fi corectate. schiffsradar nu garantează faptul că site-ul web sau serverele prin care acestea devin disponibile utilizatorilor nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare, deși depunem toate eforturile pentru a-l asigura.

În niciun caz Furnizorul, persoanele asociate acestuia sau administratorilor serviciilor schiffsradar nu vor fi responsabile pentru dvs. sau pentru orice altă persoană sau entitate pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale, punitive sau consecințe sau pierderea profitului sau a veniturilor cauzate de utilizare a site-ului.

Link-uri
schiffsradar poate include link-uri care duc la alte site-uri web, care sunt controlate de terți. În niciun caz, schiffsradar.net nu va fi răspunzător pentru conținutul lor sau pentru orice tip de pierderi sau daune financiare sau alte pagube ale utilizatorului care urmează aceste legături susținute. În niciun caz, schiffsradar.net nu garantează că aceste legături vor fi active temporar sau constant. Mai mult, legăturile externe citate sunt orientative și nu sunt exclusive sau restrictive. schiffsradar.net își rezervă dreptul de a elimina sau de a adăuga link-uri fără niciun avertisment oricărei părți și de a modifica conținutul site-ului Web în orice moment.

Folosirea dvs. de schiffsradar.net semnifică înțelegerea și acceptarea dvs. de faptul că Furnizorul nu este în niciun caz responsabil pentru conținutul hyperlinkurilor citate pe site-ul Web, pentru produsele / serviciile oferite acolo și pentru reclamele pe care le conțin.

Legea aplicabilă / instanțele competente
Termenii de utilizare actuali, precum și orice modificare sau modificare a acestora sunt supuse legislației europene. Toți termenii menționați mai sus sunt considerați ca fiind esențiali. În cazul în care oricare dintre termeni contravine legii, acesta devine inactiv și este eliminat din textul prezent, fără a afecta în niciun fel validitatea celorlalți termeni.

Dacă există o dispută sau o diferență din sau în legătură cu Serviciul schiffsradar.net, aceasta va fi soluționată de instanțele din Marea Britanie, care vor avea jurisdicție exclusivă.

Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții de utilizare, nu trebuie să utilizați Serviciile site-ului Web.

Modificări ale Termenilor
schiffsradar își rezervă dreptul de a actualiza și modifica Termenii și condițiile din când în când, fără notificare prealabilă. Orice caracteristici noi care măresc sau îmbunătățesc Serviciul curent, inclusiv eliberarea de noi instrumente și resurse, vor fi supuse Termenilor și condițiilor. Utilizarea continuă a Serviciului după orice astfel de modificări va constitui consimțământul dvs. pentru aceste modificări.