Enrico Schulze
Werderstrasse 10
Brandenburgia nad Hawelą
Niemcy

Telefon: 017624277103
(W) schiffsradar.net

zdjęcie kredytów
# 79530015 © maam7 | fotolia.com
# 28926434 © Bones | shutterstock.com

Odpowiedzialność za treść

Treść naszych stron została stworzona z wielką starannością. Jednak nie możemy zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 Ab.1 TMG za własne treści po tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Jednak zgodnie z §§ 8–10 TMG my, jako usługodawca, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji wynikające z ogólnego prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu. Po powiadomieniu o odpowiednich naruszeniach niezwłocznie usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialny jest zawsze ich dostawca lub operator. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Po powiadomieniu o naruszeniu niezwłocznie usuniemy takie linki.

prawo autorskie

Treści i dzieła na tych stronach tworzone przez operatorów witryn podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej witryny przeznaczone są wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treść po tej stronie nie została utworzona przez operatora, uwzględnia się prawa autorskie stron trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli nadal wiesz o naruszeniu praw autorskich, prosimy o notatkę. Po powiadomieniu o naruszeniu niezwłocznie usuniemy takie treści.

Polityka prywatności

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zwykle możliwe bez podawania danych osobowych. W zakresie, w jakim po naszej stronie gromadzone są dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to, o ile to możliwe, zawsze na zasadzie freiwilliger. Dane te nie zostaną ujawnione stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. W komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wykorzystywanie danych kontaktowych publikowanych przez strony trzecie w celu wysyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych jest niniejszym wyraźnie wykluczone. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysłania informacji reklamowych, takich jak spam e-mail.

odniesienie źródło: Oświadczenie eRecht24

 

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”, pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i które pozwalają na analizę korzystania z witryny przez ciebie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu operatorowi strony. Adres IP podany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Adsense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi do integracji reklam Google Inc. („Google”). Google AdSense wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Google AdSense używa również tak zwanych sygnałów nawigacyjnych (niewidoczna grafika). Tych sygnałów nawigacyjnych można używać do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP użytkownika) oraz dostarczania formatów reklamowych są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w USA. Informacje te mogą być udostępniane przez Google kontrahentom Google. Google nie będzie jednak łączyć Twojego adresu IP z innymi przechowywanymi danymi.

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i do celów określonych powyżej.

źródła: Warunki Google Analytics, Polityka prywatności Google Adsense