შიფსფინდი

Schiffe ონლაინ ვერბოლგი

ანლეიტუნგი

1. Navigieren Sie zu der Suchmaske.

2. Geben Sie das gesuchte Schiff ein.

3. Sie gelangen zur Übersicht.

4. მიბაძეთ "სიმღერას რუკაზე" და შიფის ვერბოლგენს.

5. Sie verfolgen nun das Schiff auf der Karte.