შესავალი
ვებსაიტზე მოცემულია ინფორმაცია გემების ამჟამინდელი გეოგრაფიული პოზიციების შესახებ, აგრეთვე სხვა დაკავშირებული ინფორმაცია, როდესაც ეს შესაძლებელია, მაგალითად, გემების დეტალები, მათი დანიშნულების ადგილი, ჩამოსვლის სავარაუდო დრო, ფოტოები, პორტების მოძრაობის სტატისტიკა, ამინდის პირობები, საინტერესო ადგილები და ა.შ.

სერვისების გამოყენება - რეგისტრაცია
ვებსაიტის რეგისტრირებულ მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ გარკვეული დამატებითი სერვისები და შეუძლიათ წვდომის დამატებით მონაცემებზე, მათი გეგმის სპეციფიკაციების შესაბამისად.

რეგისტრაციის დროს მოგეთხოვებათ მოგაწოდოთ თქვენი სახელი, გვარი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი. SMS- განგაშის სერვისით სარგებლობისთვის, თქვენ ასევე უნდა მიუთითოთ მოქმედი მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეტყობინებები გაიგზავნება. ნებისმიერი ინფორმაცია ან მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელიც მოცემულია რეგისტრაციის პროცესში, ჩაითვლება, რომ ეს არის თქვენი ექსკლუზიური საკუთრება ან თქვენს კანონიერ მფლობელობაში ან გამოყენებაში.

ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის, პირები, რომლებიც იწერენ ვებსაიტს და იყენებენ სერვისებს, განიხილება როგორც მოზრდილები და შეუძლიათ იმოქმედონ იურიდიულად. თქვენი რეგისტრაცია განზრახვის სწორი განცხადებაა. დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს მიწოდებულ ნებისმიერ მომსახურებას განეკუთვნება ვებსაიტის მომხმარებელთა შეთანხმება, ამ მომსახურების პირობების შესაბამისად.

კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა
რეგისტრაციის პროცესის დასრულების შემდეგ თქვენ მიიღებთ დადასტურების ელ.ფოსტს თქვენს მიერ არჩეულ მონაცემებთან, თქვენს მიერ მოწოდებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.

თითოეული მომხმარებელი არის პირადად და მხოლოდ პასუხისმგებლობა თავისი ანგარიშის მეშვეობით განხორციელებული ყველა მოქმედებისა და გარიგების შესახებ. თქვენ ევალებით თქვენი პაროლის კონფიდენციალურობის დაცვას და ყოველი სესიის ბოლოს უნდა უზრუნველყოთ თქვენი ანგარიშიდან სწორად გამოსვლის უზრუნველყოფა.

თუ შეამჩნევთ თქვენი ანგარიშის უნებართვო გამოყენებას ან უსაფრთხოების რაიმე სხვა (რეალურ ან პოტენციურ) დარღვევას, დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოთ ვებ – გვერდის ადმინისტრატორებს. schiffsradar არავითარ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზარალის ან დაზიანების გამო, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ამ ვადის შეუსრულებლობის გამო. schiffsradar ინარჩუნებს ანგარიშის წაშლის უფლებას, თუ დადასტურდა რომელიმე ამ პირობების დარღვევა.

თუ გსურთ თქვენი ანგარიშის გამორთვა, გთხოვთ, მიჰყევით ინსტრუქციას "ჩემი ანგარიში" განყოფილებაში.

პერსონალური მონაცემები
schiffsradar ინახავს მისი რეგისტრირებული მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების ფაილს, რომელსაც განიხილება ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ამ კოლექციისა და გატარების მიზნები ასევე აღწერილია ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. გამოყენების პირობების და კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიღებით, თქვენ ასევე საშუალებას აძლევთ schiffsradar- ს დაამუშავოს თქვენი პერსონალური მონაცემები.

სავაჭრო ნიშნები და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები
schiffsradar, როგორც ინტელექტუალური საკუთრების საქმიანობა დაცულია ევროპული კანონით ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დასაცავად.

პროვაიდერი და მისი პარტნიორები ინტელექტუალური საკუთრების ექსკლუზიურ უფლებებს იცავენ დიზაინის, წყაროს კოდისა და ვებსაიტის მთელ შინაარსზე (სურათების, გრაფიკის, ფოტოების, დიზაინის, ტექსტების, სტატიების, სამეცნიერო პრეზენტაციების და ვებ – გვერდის მიერ მოწოდებული მომსახურებების ჩათვლით). გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პირდაპირ არის ნათქვამი სხვაგვარად (მაგ., მესამე პირების მიერ ატვირთული ფოტოები). ამ უფლების ნებისმიერი საშუალებით დარღვევა გამოიწვევს მოქმედი კანონით განსაზღვრულ შემდგომ ჯარიმებს და პასუხისმგებლობას. ინდიკაციურად და ექსკლუზიურად, აკრძალულია კოპირება, მოდიფიცირება, გამოცემა, ვებსაიტის შინაარსის ნებისმიერი საშუალებით გავრცელება პროვაიდერის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე. გარდა ამისა, აკრძალულია ვებგვერდის პროგრამული უზრუნველყოფის კოპირება, შეცვლა, დაშლა ან რაიმე საშუალებით უნებართვო გამოყენება.

"Schiffsradar" სასაქონლო ნიშანი და ყველა სავაჭრო ნიშანი, რომელიც ვლინდება ვებსაიტზე, წარმოადგენს პროვაიდერის ან / და მესამე პირების, კომპანიების / შესაბამისი მფლობელების საკუთრებას და დაცულია ევროპული სასაქონლო ნიშნის კანონებით, აგრეთვე საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და კონვენციებით. ამ სავაჭრო ნიშნის გამოყენება ყველანაირი საშუალებით აკრძალულია.

სერვისის გამოყენებისას, თქვენ ასევე შეგიძლიათ ატვირთოთ თქვენი ფოტოები schiffsradar- ზე. ეს სურათები თავისუფლად არის წარმოდგენილი საზოგადოებისთვის, როგორც ვებსაიტის დამატებითი ინფორმაციული შინაარსი. ატვირთვის დროს თქვენ მოგეთხოვებათ, რომ ნახოთ საავტორო უფლებების მფლობელის თითოეული სურათი, თუ ეს შესაძლებელია, ან ფოტოსურათის წყარო. უმეტეს შემთხვევაში, თქვენ მხოლოდ უნდა განათავსოთ თქვენი საკუთარი ფოტოები. არ განათავსოთ ფოტოები ან სურათები სხვა წყაროდან, თუ არ გაქვთ საავტორო უფლებების მფლობელის მკაფიო ნებართვა. ფოტოების განთავსებით, თქვენ განაცხადებთ, რომ თქვენ ფოტოს მფლობელი ხართ ან იურიდიულად შეიძინეთ მასზე ექსკლუზიური უფლება. საიტის ადმინისტრატორები პასუხისმგებლობას არ მიიღებენ სურათების ატვირთვას მათი შემქმნელის ნებართვის გარეშე. იმ შემთხვევაში, თუ საავტორო უფლებების მფლობელები მოითხოვენ შიფსსადარის სისტემის წაშლის სურათებს, ასეთი თხოვნები წერილობითი ფორმით უნდა შეიტანონ შიფსსადარს, აქ მოთხოვნის წარდგენით. ასეთი რჩევის მიღების შემდეგ, შიფსსადარის ადმინისტრატორები ამოიღებენ სურათებს რაც შეიძლება მალე. მკაცრად აკრძალულია ამ საიტის ნებისმიერი მასალის კოპირება და მისი გამოყენება სხვაგან, თუ საავტორო უფლებების მფლობელი არ მისცემს თავის პირდაპირ ნებართვას.

schiffsradar იტოვებს უფლებას ვებსაიტის საშუალებით მიაწოდოს ფოტოებს მესამე პირებისთვის. მესამე მხარე არ იღებს უფლებას ფოტოსურათებზე და მხოლოდ მათ ფრენის ჩვენება შეუძლია schiffsradar.net- ში დაცული ფოტოს ვებ – ბმულის გამოყენებით. ფოტოგრაფის სახელი ყოველთვის გახდება ხილული.

გემების მონაცემების შეგროვებასა და გადაცემაში მონაწილეობა
რადიოს მიმღების და ყველა შესაბამისი აღჭურვილობის ინსტალაციას, მონაცემთა შეგროვებას და შიფსსადარის სერვერების სერვერზე გადაცემას მომხმარებლებს სთავაზობენ ნებაყოფლობით და კომპენსაციის გარეშე. მომხმარებლები თავისუფალია მონაწილეობა მიიღონ მიმღები სადგურების ქსელში, დააინსტალირონ AIS მიმღები, დააგროვონ მონაცემები და გაგზავნონ იგი შიფსსადარში. მომხმარებლები თავისუფალია შეწყვიტონ ამ მონაცემების გაგზავნა, როდესაც ისურვებენ.

მონაცემთა გადაცემა შიფსტრადარში უნდა განხორციელდეს რეალურ დროში. მონაცემები სერვერზე უნდა გაიგზავნოს ზუსტად ისე, როგორც ის მიიღებს AIS– ს მიმღებს AIS სისტემის წინასწარ განსაზღვრულ საზოგადოებრივ რადიოსიხშირეებში, ყოველგვარი ჩარევისა და მოდიფიკაციის გარეშე. მკაცრად იკრძალება ნებისმიერი დაგვიანებული ან მოდიფიცირებული ან მანიპულირებული ან ფაბრიკული მონაცემების გაგზავნა, რადგან ეს არასწორი და შეცდომაში შეიყვანება გემების მიმდინარე პოზიციების შესახებ.

მომხმარებლები, რომლებიც ამ ინფორმაციას აწვდიან, ცნობენ და აღიარებენ შიფსტრადარის უფლებას, დაამუშავონ და გამოიყენონ მონაცემები ნებისმიერი სათანადო გზით, ვებსაიტზე მათი წარმოდგენის გარდა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ შენახვის, სტატისტიკური ან სხვა ანალიზით, სხვა წყაროებით მონაცემთა გაცვლით და ა.შ.

ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ მოგაწოდოთ საჭირო აღჭურვილობა, ასე რომ თქვენ დააინსტალირეთ რადიო მიმღები და გაგზავნით მონაცემებს schiffsradar- ში (იხ. მიიღეთ AIS მიმღები უფასოდ). ამ შემთხვევაში მოგეთხოვებათ ხელი მოაწეროთ ხელშეკრულებას გარკვეული დამატებითი პირობებით.

მომხმარებელთა ვალდებულებები
რომელიმე ამ პირობების დარღვევის შემთხვევაში, შიფსტრადის ადმინისტრატორები ინარჩუნებენ უფლებას, მათი განსჯის მიხედვით, ან ამოიღონ არალეგალური ან შეურაცხმყოფელი შინაარსი, ან დაუყოვნებლივ წაშალონ ის მომხმარებელი, რომელიც იყენებს სერვისებს ბოროტად გამოყენებას, ან ზღუდავს მომხმარებლის წვდომას. ვებსაიტის ზოგიერთი სერვისი.

ფასიანი მომსახურება
ნებისმიერი სერვისის შეძენა ამ ვებ – გვერდიდან გამომდინარეობს ვებ – გვერდის მომხმარებლის შეთანხმებასთან ერთად, ამ მომსახურების პირობების შესაბამისად.

რეკლამა
schiffsradar.net არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის შესახებ და მესამე სერვისის პროვაიდერებს შორის კომუნიკაციისთვის, რომლებიც არ ვლინდება ვებსაიტზე, არც კომერციული გარიგების შესახებ, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ კომუნიკაციიდან.

პასუხისმგებლობის გამორიცხვა
schiffsradar არ იძლევა გარანტირებულ ვებსაიტში განთავსებული ინფორმაციის სისწორეს, სანდოობას ან მეცნიერულ სისწორეს, რომელიც მოცემულია ნებისმიერი შესაძლო ფორმით, მაგალითად, სურათები, ვიდეო, ტექსტი, გრაფიკა და ა.შ.. მოწოდებული ინფორმაცია არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩაითვალოს რჩევების, შემოთავაზების ან გარკვეული აქტის წახალისება. ვებსაიტზე მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე მომხმარებელთა მიერ განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება არ ქმნის პროვაიდერის პასუხისმგებლობას.

მოწოდებული ინფორმაცია გემების მდგომარეობისა და იდენტურობის შესახებ, კერძოდ, წარმოიშობა უშუალოდ გემებიდან, რომლებიც ამ ინფორმაციას გადასცემენ საზოგადოებრივი რადიოსიხშირებით, ”ავტომატური იდენტიფიკაციის სისტემის” მიხედვით (AIS). შეგროვებული და გამოქვეყნებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს შეცდომებს, რადიო კომუნიკაციების შინაგანი შეზღუდვების გამო (მაგ. შეზღუდული გაშუქება, ჩარევა, შემცირება, განსაკუთრებული ამინდის პირობები და ა.შ.), ბორტზე AIS მოწყობილობების არასწორი კონფიგურაციის გამო, გემის დაუდევარი მონაცემთა შეყვანის გამო. ეკიპაჟი, გემის GPS– ით მიღებული შეცდომით და პროვაიდერის კონტროლის მიღმა სხვა ფაქტორების გამო. გარდა ამისა, გემის პოზიციები შეიძლება ერთ საათამდე იყოს ძველი ან არასრული. მონაცემები მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზეზების გამო და არ უკავშირდება ნავიგაციის უსაფრთხოებას.

შესაბამისად, პროვაიდერი, შიფსსადარის სერვისის ადმინისტრატორები და მათი პარტნიორები ვერ უზრუნველყოფენ რაიმე სახის გარანტიას და არც პასუხისმგებელნი არიან გამოქვეყნებული ინფორმაციის სისწორეზე, სიზუსტეზე, სიზუსტეზე და სიზუსტეზე, არც მათი გამოყენების მიზანშეწონილობისთვის, მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისათვის.

ინტერნეტის საშუალებით მოწოდებული ინფორმაციის ხასიათისა და ინფორმაციის გამო, ნებისმიერი გარემოების პირობებში, დაუდევრობით გათვალისწინებული პირობებით, პროვაიდერი პასუხისმგებლობას არ მიიღებს ნებისმიერი სახის ზიანისთვის, რომელიც შეიძლება განიცადოს ვებ – გვერდის, სერვისების, არჩევანის და ა.შ. შიფსრადარის შინაარსი. თქვენ ეწვიეთ ზემოთ მოცემულ შინაარსს და სერვისებს თქვენი ინიციატივით და რისკის გათვალისწინებით.

გარანტიის არარსებობა
Schiffsradar.net- ის შინაარსი, მომსახურება და პროგრამული უზრუნველყოფა მოცემულია "როგორც არის" და "როგორც ეს არის შესაძლებელი" საფუძველზე, არავითარ შემთხვევაში აშკარად აშკარად ან სავარაუდოდ არ ითვალისწინებს გარანტიას, ვებსაიტების ვებსაიტზე გასაყიდად, კონკრეტული მიზნისთვის არღვევს ან ვარგისიანობას.

schiffsradar არ იძლევა გარანტიას, რომ ვებსაიტების გვერდები, მომსახურება, ფუნქციები, არჩევანი და შინაარსი უზრუნველყოფილი იქნება შეფერხების გარეშე, შეცდომების გარეშე, ან შეცდომების გამოსწორება. schiffsradar არ იძლევა გარანტიას, რომ ვებსაიტზე ან სერვერებზე, რომლითაც ისინი გახდებიან მომხმარებლებისთვის, არ შეიცავს ვირუსებს ან სხვა მავნე კომპონენტებს, თუმცა ჩვენ ყველანაირ ძალისხმევას ვცდილობთ მის უზრუნველსაყოფად.

არავითარ შემთხვევაში არ იქნება მიმწოდებელი, მასთან დაკავშირებული პირები ან შიფსსადარის სერვისის ადმინისტრატორები პასუხისმგებელნი იქნებიან თქვენს წინაშე ან სხვა პირს ან პირს რაიმე ირიბი, შემთხვევითი, სპეციალური, სადამსჯელო ან შედეგად გამოწვეული ზიანის ან მოგების ან შემოსავლის დაკარგვის გამო. ვებსაიტზე.

ბმულები
schiffsradar შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს, რომლებსაც მივყავართ სხვა ვებგვერდებზე, რომელსაც მესამე პირები აკონტროლებენ. არავითარ შემთხვევაში არ იქნება პასუხისმგებელი schiffsradar.net მათ შინაარსზე, ან რაიმე სახის ფინანსურ ან სხვა ტიპის ზარალზე, ან ზიანს აყენებს მომხმარებელს, რომელიც ამ ბმულებს აგრძელებს. არავითარ შემთხვევაში არ იძლევა schiffsradar.net გარანტიას, რომ ეს ბმულები დროებით ან მუდმივად აქტიური იქნება. გარდა ამისა, მოყვანილი გარე ბმულები მიუთითებს და არ არის ექსკლუზიური ან შემაკავებელი. schiffsradar.net იტოვებს უფლებას წაშალოს ან დაამატოთ ბმულები რომელიმე მხარის გაფრთხილების გარეშე და ნებისმიერ დროს შეცვალოს ვებ – გვერდის შინაარსი.

Schiffsradar.net– ის გამოყენება თქვენი გონივრული გაგებით და მისაღები ფაქტის მიღებას ნიშნავს, რომ პროვაიდერი არავითარ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი ვებსაიტზე მითითებული ჰიპერბმულების შინაარსზე, იქ შესთავაზებული პროდუქტებისთვის / მომსახურებისთვის და მათში განთავსებული რეკლამებისთვის.

მოქმედი კანონი / კომპეტენტური სასამართლოები
წინამდებარე გამოყენების პირობები, აგრეთვე მათზე ნებისმიერი ცვლილება ან შეცვლა ექვემდებარება ევროპულ სამართალს. ყველა ზემოხსენებული ტერმინი არსებითად განიხილება. თუ რომელიმე ტერმინი კანონის საწინააღმდეგოდ უნდა იქცეს, იგი არააქტიური ხდება და ამოღებულია წინამდებარე ტექსტიდან, რაიმე ფორმით გავლენის მოხდენის გარეშე.

თუ რაიმე დავა ან განსხვავება წარმოიშობა schiffsradar.net- ს მომსახურების ან მისთან დაკავშირებით, იგი წყდება გაერთიანებული სამეფოს სასამართლოების მიერ, რომელთაც ექნებათ განსაკუთრებული იურისდიქცია.

თუ არ ეთანხმებით ამ გამოყენების პირობებს, არ უნდა გამოიყენოთ ვებ – გვერდის სერვისები.

პირობებში ცვლილებები
schiffsradar იტოვებს უფლებას დროდადრო განაახლოს და შეცვალოს მომსახურების პირობები გაფრთხილების გარეშე. ნებისმიერი ახალი ფუნქცია, რომელიც აძლიერებს ან აძლიერებს ამჟამინდელ სერვისს, ახალი ინსტრუმენტებისა და რესურსების გამოქვეყნების ჩათვლით, ექვემდებარება მომსახურების პირობებს. ამგვარი ცვლილებების შემდეგ მომსახურების მუდმივი გამოყენება წარმოადგენს თქვენს თანხმობას ამგვარი ცვლილებებისთვის.