ენრიკო შულზი
Werderstrasse 10
ბრანდენბურგი ჰაველზე
გერმანია

ტელეფონი: 017624277103
(At) schiffsradar.net

სურათი კრედიტები
# 79530015 © maam7 | fotolia.com
# 28926434 © ძვლები | shutterstock.com

პასუხისმგებლობა შინაარსისთვის

ჩვენი გვერდების შინაარსი შეიქმნა დიდი სიფრთხილით. შინაარსის სიზუსტის, სისრულისა და დროულობისთვის, თუმცა, ჩვენ ვერ ვიძლევთ გარანტიას. როგორც მომსახურების მიმწოდებელი, ჩვენ პასუხისმგებელნი ვართ Abs7 აბ. 1 TMG– ს მიხედვით, ამ მხარეებზე საკუთარი შინაარსისთვის ზოგადი კანონების შესაბამისად. 8 – დან 10 – მდე TMG– ს თანახმად, ჩვენ, როგორც მომსახურების მიმწოდებელმა, არ ვართ ვალდებული მონიტორინგი გაუწიონ გადაცემული ან შენახული მესამე მხარის ინფორმაციას ან გამოიძიონ გარემოებები, რომლებიც მიუთითებს უკანონო საქმიანობაზე. ზოგადი კანონით ინფორმაციის გამოყენების ამოღების ან დაბლოკვის ვალდებულებები დაუსაბუთებელი რჩება. ამასთან, ამ მხრივ პასუხისმგებლობა მხოლოდ კონკრეტული დარღვევის ცოდნის მომენტიდან შესაძლებელია. სათანადო დარღვევების შესახებ შეტყობინების შემდეგ, ჩვენ დაუყოვნებლივ ამოიღებთ ამ შინაარსს.

პასუხისმგებლობა ბმულზე

ჩვენი შეთავაზება შეიცავს ბმულებს მესამე მხარის გარე ვებსაიტებზე, რომელთა შინაარსზე გავლენა არ გვაქვს. ამრიგად, ჩვენ ვერ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ამ გარე შინაარსებთან დაკავშირებით. დაკავშირებული გვერდების შინაარსი ყოველთვის პასუხისმგებელია გვერდების შესაბამისი პროვაიდერის ან ოპერატორის მიერ. დაკავშირებულ გვერდებზე შემოწმდა შესაძლო იურიდიული დარღვევა დაკავშირების დროს. არალეგალური შინაარსი არ იყო ცნობადი კავშირის დროს. ამასთან, დაკავშირებული გვერდების მუდმივი კონტროლი არ არის მიზანშეწონილი კანონის დარღვევის კონკრეტული მტკიცებულებების გარეშე. დარღვევების შესახებ შეტყობინების შემდეგ, ჩვენ ასეთ ბმულებს დაუყოვნებლად ამოვიღებთ.

საავტორო

საიტის ოპერატორების მიერ შექმნილი ამ გვერდების შინაარსი და ნამუშევრები ექვემდებარება გერმანიის საავტორო უფლებების კანონს. დუბლირება, დამუშავება, განაწილება და ნებისმიერი სახის ექსპლუატაცია საავტორო უფლებების საზღვრებს მიღმა მოითხოვს შესაბამისი ავტორის ან შემქმნელის წერილობით თანხმობას. ამ საიტის ჩამოტვირთვა და ასლები მხოლოდ პირადი, არაკომერციული გამოყენებისთვის არის. რამდენადაც ამ მხარის შინაარსით არ შეიქმნა ოპერატორის მიერ, განიხილება მესამე პირების საავტორო უფლებები. კერძოდ, ასეთი მხარის იდენტიფიცირება მესამე მხარის შინაარსს. თუ თქვენ მაინც უნდა იცოდეთ საავტორო უფლებების დარღვევა, ჩვენ ვითხოვთ შენიშვნას. დარღვევების შესახებ შეტყობინების შემდეგ, ჩვენ ასეთ შინაარსს დაუყოვნებლივ ამოვიღებთ.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენი ვებსაიტის გამოყენება ჩვეულებრივ შესაძლებელია პერსონალური მონაცემების მიწოდების გარეშე. რაც შეეხება ჩვენს მხარეებს, პერსონალური მონაცემები (მაგალითად, სახელი, მისამართი ან ელ.ფოსტის მისამართები) იბადება, ეს ხდება, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ყოველთვის freiwilliger საფუძველზე. ეს მონაცემები არ იქნება გამჟღავნებული მესამე მხარისათვის თქვენი მკაფიო თანხმობის გარეშე.

ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ მონაცემთა გადაცემას ინტერნეტში (მაგ. E-Mail კომუნიკაციის საშუალებით) შეიძლება ჰქონდეს უსაფრთხოების ხარვეზები. მესამე მხარის მიერ წვდომის მონაცემების სრული დაცვა შეუძლებელია.

მესამე მხარის მიერ გამოქვეყნებული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენება გამოუცხადებელი სარეკლამო და საინფორმაციო მასალების გაგზავნის მიზნით, ამით პირდაპირ გამორიცხულია. გვერდების ოპერატორები პირდაპირ იცავენ იურიდიულ ზომებს სარეკლამო ინფორმაციის, მაგალითად, სპამის ელ.ფოსტის არასასურველი გაგზავნის შემთხვევაში.

წყარო მინიშნება: უარყოს eRecht24

 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა Google Analytics– ის გამოყენებისთვის

ეს ვებ – გვერდი იყენებს Google Analytics– ს, Google Inc.– ის (“Google”) მიერ მოწოდებულ ვებ – ანალიტიკური სერვისს. Google Analytics იყენებს ე.წ. "ქუქი-ფაილებს", ტექსტურ ფაილებს, რომლებიც თქვენს კომპიუტერში ინახება და რომელიც საშუალებას აძლევს თქვენს მიერ ვებსაიტის გამოყენების ანალიზს. ქუქი-ფაილის მიერ წარმოქმნილი ინფორმაცია ამ ვებსაიტის გამოყენების შესახებ, ჩვეულებრივ, გადაცემულია Google სერვერზე აშშ – ში და ინახება იქ. ამასთან, თუ ამ ვებსაიტზე გააქტიურებულია IP ანონიმიზაცია, თქვენს IP მისამართს წინასწარ ჩამოერთმევათ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ან შეთანხმების სხვა ხელშემკვრელ სახელმწიფოებში, ევროპის ეკონომიკური ზონის შესახებ.

მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, სრული IP მისამართი გადაეგზავნება Google სერვერს აშშ – ში და შეუმცირდება იქ. ამ ვებსაიტის ოპერატორის სახელით, Google გამოიყენებს ამ ინფორმაციას, რომ შეაფასოს ვებ – გვერდის თქვენი გამოყენება, შეადგინოს მოხსენებები ვებ – გვერდის საქმიანობის შესახებ, ასევე უზრუნველყოს ვებ – ოპერატორისთვის ვებსაიტის საქმიანობასთან და ინტერნეტთან დაკავშირებული სხვა სერვისები. Google Analytics– ის მიერ მოწოდებული IP მისამართი არ იქნება გაერთიანებული Google– ის მიერ მოწოდებულ სხვა მონაცემებთან.

თქვენ შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ ქუქი-ფაილების შენახვა ბრაუზერის პროგრამის შესაბამისი პარამეტრით; ამასთან, ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ ვერ შეძლებთ ამ ვებ – გვერდის ყველა ფუნქციის სრულ გამოყენებას. გარდა ამისა, თქვენ შეიძლება ხელი შეუშალოთ Google– ს მიერ cookie– ს მიერ წარმოქმნილი მონაცემების შეგროვებას და ვებ – გვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებულ პროცესს (თქვენი IP მისამართის ჩათვლით) და Google– ის მიერ ამ მონაცემების დამუშავებას, ბრაუზერის დანამატის ჩამოტვირთვის საშუალებით, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე და დააინსტალირე:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა Google Adsense– ის გამოყენების შესახებ

ეს ვებ – გვერდი იყენებს Google AdSense, სერვისს Google Inc.– ის რეკლამების ინტეგრირებისთვის („Google“). Google AdSense იყენებს ე.წ. "ქუქი-ფაილებს", ტექსტურ ფაილებს, რომლებიც თქვენს კომპიუტერში ინახება და რომელიც საშუალებას აძლევს ანალიზს გამოიყენოს ვებ – გვერდი. Google AdSense ასევე იყენებს ე.წ. ვებ შუქურებს (უხილავი გრაფიკა). ეს ვებ – შუქურები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ამ გვერდებზე ინფორმაციის, როგორიცაა ვიზიტორთა ტრეფიკის შესაფასებლად.

ქუქი-ფაილების და ვებ შუქების მიერ წარმოქმნილი ინფორმაცია ამ ვებგვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებით (თქვენი IP მისამართის ჩათვლით) და სარეკლამო ფორმატის მიწოდების შესახებ, Google– ს გადასცემს და ინახავს შეერთებული შტატების სერვერებზე. ეს ინფორმაცია შეიძლება Google– მა გააზიაროს Google– ის კონტრაქტორებთან. ამასთან, Google არ შეუერთდება თქვენს IP მისამართს თქვენს მიერ შენახულ სხვა მონაცემებთან.

შეგიძლიათ ხელი შეუშალოთ ქუქი-ფაილების დაყენებას თქვენი ბრაუზერის პროგრამის შესაბამისად; ამასთან, გაითვალისწინეთ, რომ თუ ამას აკეთებთ, თქვენ ვერ შეძლებთ ამ ვებგვერდის სრულ ფუნქციონალურ გამოყენებას. ამ ვებსაიტის გამოყენებით, თქვენ თანხმდებით გეგმავს თქვენს შესახებ მონაცემების დამუშავებას Google- ს მიერ ზემოთ მითითებული წესით და მიზნებით.

წყაროები: Google Analytics პირობები, კონფიდენციალურობის პოლიტიკა Google Adsense- ისთვის