FlightAware

ფრენების ფრენის შესახებ Tracker უფასოდ აკონტროლოთ


სწრაფი გზამკვლევი

ვარიანტი 1. : დააჭირეთ გამადიდებელ შუშას -> შეიყვანეთ ფრენის ნომერი და შეარჩიეთ თვითმფრინავი => ახლა თქვენ პირდაპირ აკვირდებით ფრენას
ვარიანტი 2. : დააჭირეთ გამადიდებელ შუშას -> შეიყვანეთ ქალაქი -> "აეროპორტების" ქვეშ შეარჩიეთ აეროპორტი -> შეარჩიეთ სასურველი ფრენის სიაში => ფრენა ნაჩვენებია

ვიდეო ინსტრუქციები