رادار کشتی را به صورت رایگان در وب سایت خود ادغام کنید

نظارت بر ترافیک دریایی در منطقه خود از وب سایت خود! یک منبع عالی با اطلاعات زنده برای بازدید کنندگان وب سایت یا برنامه شما. می توانید آن را تنظیم کنید تا ترافیک حمل و نقل در منطقه شما نشان داده شود یا آن را به ناوگان خود وصل کنید.

با کد زیر می توانید نقشه ما را در وب سایت خود نصب کنید. با وارد کردن خط کد زیر در کد HTML وب سایت شما در نقطه نمایش نقشه بسیار ساده است:

کد برای وب سایت خود
کد پیش