Εισαγωγή
Ο ιστότοπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες γεωγραφικές θέσεις των πλοίων καθώς και άλλες συναφείς πληροφορίες, όπου υπάρχουν, όπως στοιχεία πλοίων, προορισμός, αναμενόμενη ώρα άφιξης, φωτογραφίες, στατιστικά στοιχεία για τη θύρα, καιρικές συνθήκες, σημεία ενδιαφέροντος κλπ.

Χρήση Υπηρεσιών - Εγγραφή
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του Δικτυακού Τόπου είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ορισμένες επιπλέον υπηρεσίες και έχουν πρόσβαση σε επιπλέον δεδομένα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής θα σας ζητηθεί να δώσετε το όνομα, το επώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία ειδοποίησης μέσω SMS, πρέπει επίσης να δώσετε έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου στον οποίο θα αποσταλούν οι ειδοποιήσεις. Οποιαδήποτε πληροφορία ή αριθμός κινητού τηλεφώνου που παρέχεται κατά τη διαδικασία εγγραφής θεωρείται ότι είναι αποκλειστικής σας ιδιοκτησίας ή στη νόμιμη κατοχή ή χρήση σας.

Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, τα πρόσωπα που εγγράφονται στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες θεωρούνται ενήλικες και μπορούν να ενεργούν νόμιμα. Η εγγραφή σας είναι μια έγκυρη δήλωση προθέσεων. Κάθε υπηρεσία που παρέχεται σε εγγεγραμμένους χρήστες διέπεται από τη Συμφωνία Χρήστη του ιστότοπου μαζί με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης με τα δεδομένα που έχετε επιλέξει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε.

Κάθε χρήστης είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού σας και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα βγείτε σωστά από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη (πραγματική ή δυνητική) παραβίαση της ασφάλειας, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως τους διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου. το schiffsradar δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από την αποτυχία σας να συμμορφωθείτε με αυτόν τον όρο. το schiffsradar διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ενός λογαριασμού, εάν αποδειχθεί παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Ο λογαριασμός μου".

Προσωπικά Δεδομένα
Το schiffsradar διατηρεί ένα Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών του, το οποίο χειρίζεται όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι στόχοι αυτής της συλλογής και χειρισμού περιγράφονται επίσης στην Πολιτική απορρήτου μας. Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου επιτρέπετε επίσης στο schiffsradar να επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
schiffsradar, ως έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ο Παροχέας και οι συνεργάτες του διατηρούν ή κατέχουν νόμιμα τα αποκλειστικά Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατά το σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, άρθρων, επιστημονικών παρουσιάσεων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα) , εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά αναφέρεται διαφορετικά (π.χ. φωτογραφίες που αποστέλλονται από τρίτους). Η παραβίαση με οποιονδήποτε τρόπο αυτών των δικαιωμάτων θα επιφέρει τις επόμενες κυρώσεις και ευθύνη που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά και μη αποκλειστικά, η αντιγραφή, η τροποποίηση, η δημοσίευση, η διανομή με οποιοδήποτε μέσο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Παρόχου απαγορεύεται. Επιπλέον απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού της Ιστοσελίδας.

Το εμπορικό σήμα "schiffsradar" και όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι ιδιοκτησία του Παροχέα ή / και τρίτων, εταιρειών / αντίστοιχων ιδιοκτητών και προστατεύονται από ευρωπαϊκούς νόμους περί εμπορικών σημάτων καθώς και από διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται με κάθε τρόπο.

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, μπορείτε επίσης να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο schiffsradar. Αυτές οι φωτογραφίες παρουσιάζονται ελεύθερα στο κοινό, ως πρόσθετο πληροφοριακό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Κατά τη διάρκεια της μεταφόρτωσης θα σας ζητηθεί ρητά να αναφέρετε τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε φωτογραφία, εάν υπάρχει, ή την πηγή της φωτογραφίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να δημοσιεύσετε μόνο τις δικές σας φωτογραφίες. Μην δημοσιεύετε φωτογραφίες ή εικόνες από οποιαδήποτε άλλη πηγή εκτός εάν έχετε ρητή άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Με την ανάρτηση φωτογραφιών δηλώνετε ότι είστε ο κάτοχος της φωτογραφίας ή έχετε αποκτήσει νόμιμα το αποκλειστικό δικαίωμα σε αυτήν. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν θα είναι υπεύθυνοι για τη μεταφόρτωση εικόνων χωρίς την άδεια του δημιουργού τους. Σε περίπτωση που οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων απαιτούν τη διαγραφή των εικόνων από το σύστημα schiffsradar, τα αιτήματα αυτά πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο schiffsradar, υποβάλλοντας αίτημα εδώ. Μόλις λάβουν αυτές τις συμβουλές, οι διαχειριστές του schiffsradar θα διαγράψουν τις εικόνες το συντομότερο δυνατό. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού από αυτόν τον ιστότοπο και η χρήση του αλλού, εκτός εάν ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων δώσει ρητή άδειά του.

το schiffsradar διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει πρόσβαση σε φωτογραφίες σε τρίτους μέσω του ιστότοπου. Το τρίτο μέρος δεν αποκτά κανένα δικαίωμα στις φωτογραφίες και μπορεί να τις εμφανίζει μόνο επί τόπου χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο web μιας φωτογραφίας που είναι αποθηκευμένη στο schiffsradar.net. Το όνομα του Φωτογράφου θα παραμείνει ορατό ανά πάσα στιγμή.

Συμμετοχή στη συλλογή και μετάδοση δεδομένων πλοίου
Η εγκατάσταση ενός ραδιοφωνικού δέκτη και όλου του σχετικού εξοπλισμού, η συλλογή δεδομένων και η μετάδοση στον εξυπηρετητή των υπηρεσιών schiffsradar προσφέρονται από τους χρήστες οικειοθελώς και χωρίς αποζημίωση. Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να συμμετέχουν στο δίκτυο των σταθμών λήψης εγκαθιστώντας ένα δέκτη AIS, συλλέγοντας δεδομένα και στέλνοντάς το στο schiffsradar. Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να σταματήσουν να στέλνουν τα δεδομένα όποτε το επιθυμούν.

Η μετάδοση δεδομένων στο schiffsradar πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα πρέπει να αποστέλλονται στον εξυπηρετητή ακριβώς όπως λαμβάνεται από τον δέκτη AIS στις προκαθορισμένες δημόσιες ραδιοσυχνότητες του συστήματος AIS, χωρίς καμία παρέμβαση ή τροποποίηση. Απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή καθυστερημένων ή τροποποιημένων ή τροποποιημένων ή κατασκευασμένων δεδομένων, καθώς αυτό θα έδινε μια εσφαλμένη και παραπλανητική εικόνα σχετικά με τις τρέχουσες θέσεις των πλοίων.

Οι χρήστες που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες αναγνωρίζουν και αποδέχονται το δικαίωμα του Schiffsradar να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα με οποιοδήποτε κατάλληλο τρόπο, εκτός από την παρουσίασή τους στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αποθήκευσης, στατιστικής ή άλλης ανάλυσης, ανταλλαγής δεδομένων με άλλες πηγές κ.λπ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να σας παράσχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να εγκαταστήσετε ένα ραδιοφωνικό δέκτη και να στείλετε δεδομένα στο schiffsradar (δείτε δωρεάν λήψη του δέκτη AIS). Στην περίπτωση αυτή θα σας ζητηθεί να υπογράψετε μια συμφωνία με ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις.

Υποχρεώσεις χρηστών
Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους, οι διαχειριστές του schiffsradar διατηρούν το δικαίωμα, σύμφωνα με την κρίση τους, να αφαιρούν το παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο ή να διαγράφουν αμέσως τον λογαριασμό του χρήστη που καταχράται τις Υπηρεσίες ή περιορίζουν την πρόσβαση του χρήστη σε μερικές από τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Αμειβόμενες υπηρεσίες
Οποιαδήποτε αγορά υπηρεσιών από αυτόν τον ιστότοπο διέπεται από τη Συμφωνία Χρήσης του ιστότοπου μαζί με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Διαφήμιση
Το schiffsradar.net δεν ευθύνεται για την επικοινωνία μεταξύ χρήστη και τρίτων παρόχων υπηρεσιών που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα ούτε για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από αυτήν την ανακοίνωση.

Αποκλεισμός Ευθύνης
Το schiffsradar δεν εγγυάται την ορθότητα, την εγκυρότητα ή την επιστημονική ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, υπό οποιαδήποτε μορφή, όπως εικόνες, βίντεο, κείμενο, γραφικά κλπ. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούνται ως συμβουλή, υποκίνηση κάποιας πράξης. Οποιεσδήποτε ενέργειες που πραγματοποιούνται από χρήστες με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν δημιουργούν καμία ευθύνη του Παροχέα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη θέση και την ταυτότητα των σκαφών προέρχονται, ιδίως, από τα σκάφη που διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές μέσω δημόσιων ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με το «σύστημα αυτόματης αναγνώρισης» (AIS). Οι πληροφορίες που συλλέγονται και δημοσιεύονται ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα λόγω των εγγενών περιορισμών των ραδιοεπικοινωνιών (π.χ. περιορισμένη κάλυψη, παρεμβολές, εξασθένιση, ειδικές καιρικές συνθήκες κ.λπ.) λόγω εσφαλμένης διαμόρφωσης των συσκευών AIS επί του πλοίου λόγω αμέλειας εισαγωγής δεδομένων από σκάφη λόγω της εσφαλμένης θέσης που έλαβε το GPS του σκάφους και λόγω άλλων παραγόντων πέραν του ελέγχου του Παροχέα. Επιπλέον, οι θέσεις του σκάφους μπορεί να είναι μέχρι μία ώρα παλιά ή ελλιπείς. Τα δεδομένα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς λόγους και δεν σχετίζονται με κανένα τρόπο με την ασφάλεια της πλοήγησης.

Συνεπώς, ο πάροχος, οι διαχειριστές των υπηρεσιών schiffsradar Services και οι συνεργάτες τους δεν μπορούν να παρέχουν καμία εγγύηση ούτε ευθύνονται για την ορθότητα, την εγκυρότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των δημοσιευθεισών πληροφοριών ούτε για την καταλληλότητα της χρήσης τους για άλλους σκοπούς εκτός από πληροφοριακούς.

Λόγω της φύσης και της έκτασης των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου, σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνεται η αμέλεια, ο Παροχέας δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να υποστείτε από τη χρήση ή την επίσκεψη της Ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, των επιλογών και περιεχόμενο του schiffsradar. Επισκεφθείτε το παραπάνω περιεχόμενο και τις υπηρεσίες με δική σας πρωτοβουλία και κινδυνεύετε.

Έλλειψη εγγύησης
Τα περιεχόμενα, οι υπηρεσίες και το λογισμικό του schiffsradar.net παρέχονται με βάση "ως έχει" και "ως διαθέσιμα" χωρίς ρητές ή εικαζόμενες με οποιονδήποτε τρόπο εγγυήσεις σχετικά με την εμπορική, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του Δικτυακού Τόπου για συγκεκριμένο σκοπό.

Το schiffsradar δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθωθούν. το schiffsradar δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οι διακομιστές μέσω των οποίων διατίθενται στους χρήστες δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά, αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να την εξασφαλίσουμε.

Σε καμία περίπτωση ο Παροχέας, τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν ή οι διαχειριστές των Υπηρεσιών Schiffsradar δεν υπόκεινται σε εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα για οποιεσδήποτε έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, τιμωρητικές ή επακόλουθες ζημίες ή απώλεια κερδών ή εσόδων που προκαλούνται από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

σύνδεσμοι
το schiffsradar μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση το schiffsradar.net δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή για οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο είδος απώλειας ή βλάβης που συνεπάγεται ο χρήστης που ακολουθεί αυτούς τους συνδέσμους. Σε καμία περίπτωση το schiffsradar.net δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα είναι προσωρινά ή συνεχώς ενεργοί. Επιπλέον, οι παρατιθέμενοι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί και όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Το schiffsradar.net διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να προσθέσει συνδέσμους χωρίς καμία προειδοποίηση σε κανένα συμβαλλόμενο μέρος και να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

Η χρήση του schiffsradar.net σηματοδοτεί την κατανόησή σας και την αποδοχή του γεγονότος ότι ο Πάροχος σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, για τα προϊόντα / υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί και για τις διαφημίσεις που περιέχουν.

Εφαρμοστέο δίκαιο / αρμόδια δικαστήρια
Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή τροποποίηση τους, υπόκεινται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Όλοι οι προαναφερθέντες όροι θεωρούνται ουσιαστικοί. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος καταστεί αντίθετος προς τον νόμο, καθίσταται ανενεργός και απομακρύνεται από το παρόν κείμενο χωρίς να επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την εγκυρότητα των άλλων όρων.

Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά ή διαφορά από ή σε σχέση με την Υπηρεσία του schiffsradar.net, θα επιλυθεί από τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.

Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Αλλαγές στους Όρους
Το schiffsradar διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αλλάζει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση. Οποιεσδήποτε νέες λειτουργίες που αυξάνουν ή ενισχύουν την τρέχουσα υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέων εργαλείων και πόρων, υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά τη συγκατάθεσή σας σε τέτοιες αλλαγές.