Ενσωματώστε το ραντάρ του πλοίου στην ιστοσελίδα σας δωρεάνMonitor της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή σας από την ιστοσελίδα σας! Ένας μεγάλος πόρος με ζωντανές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Μπορείτε να το ορίσετε έτσι ώστε η ναυτιλιακή κυκλοφορία στην περιοχή σας να εμφανίζεται ή να συνδέεται με το στόλο σας.

Προεπισκόπηση κώδικα