Enrico Schulze
Werderstrasse 10
Brandenburg na Havelu
Německo

Telefon: 017624277103
(V) schiffsradar.net

foto Credits
# 79530015 © maam7 | fotolia.com
# 28926434 © Bones | shutterstock.com

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Za přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme zaručit. Jako poskytovatel služeb odpovídáme podle § 7 Abs.1 TMG za vlastní obsah na těchto stranách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG však my jako poskytovatel služeb nemáme povinnost sledovat přenášené nebo uložené externí informace ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecného práva zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy je známo konkrétní porušení. Po oznámení příslušných porušení tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah propojených stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů v době propojení. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétního důkazu o porušení zákona. Po oznámení porušení budeme tyto odkazy okamžitě odebrat.

copyright

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému zákonu. Rozmnožování, zpracování, distribuce a jakékoli využití mimo rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou určeny pouze pro soukromé a nekomerční použití. Pokud obsah na této straně nebyl vytvořen provozovatelem, jsou považována autorská práva třetích osob. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud stále víte o porušení autorských práv, požádáme vás o poznámku. Po oznámení porušení zásad takový obsah okamžitě odstraníme.

Ochrana osobních údajů

Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jde o naše strany, osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa) jsou zvyšovány, pokud je to možné, vždy na základě freiwilliger. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (např. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Použití kontaktních informací zveřejněných třetími stranami za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je tímto výslovně vyloučeno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

Referenční zdroj: Zřeknutí se odpovědnosti eRecht24

 

Zásady ochrany osobních údajů při používání Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se na něm. Pokud je však na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude vaše adresa Google předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa zaslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o činnosti webové stránky ak poskytování dalších služeb souvisejících s činností webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa poskytnutá Google Analytics v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby Google shromažďoval data generovaná pomocí cookie a související s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) a zpracováním těchto údajů Google stažením pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem a nainstalovat:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zásady ochrany osobních údajů při používání služby Google AdSense

Tento web používá službu Google AdSense, službu pro integraci reklam společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google AdSense používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Google AdSense také používá tzv. Webové majáky (neviditelná grafika). Tyto webové majáky lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost návštěvníků na těchto stránkách.

Informace generované soubory cookie a webovými majáky o používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a dodání reklamních formátů jsou přenášeny a ukládány společností Google na servery v USA. Tyto informace může společnost Google sdílet se smluvními partnery společnosti Google. Google však nebude spojovat vaši IP adresu s jinými uloženými daty.

Instalaci cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Uvědomte si však, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všech funkcí tohoto webu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro výše uvedené účely.

Zdroj: Smluvní podmínky Google Analytics, Zásady ochrany osobních údajů pro Google AdSense